Transcripties en content analyses

Ik aan het transcriberen

English

Ik maak voor jou een perfecte transcriptie of content analyse. Ik heb inmiddels al 7 jaar ervaring als transcribent/content analist en werk voornamelijk aan medische onderzoeken. Als jij een transcriptie of content analyse nodig hebt van een interview of gesprek, dan werk ik dat voor je uit. Dat kan op verschillende manieren.

 

Het transcriberen van verschillende soorten audio

Ik heb ervaring met het transcriberen van verschillende soorten audio. Je kunt dan denken aan dictaten, interviews, hoorzittingen, telefoongesprekken, webinars en lezingen. Zelf werk ik erg vaak aan medisch onderzoek mee. Zo lang er een goede geluidsopname bestaat, eventueel met beeld, kan dat omgezet worden in een tekst. Deze tekst kan uiteraard volledig anoniem gehouden worden en ook het toevoegen van tijdstempels is geen probleem.

 

Welke transcripties maak ik?

Het doel van transcriberen is om wat er gezegd wordt vast te leggen op papier. Jij bepaalt hoe letterlijk dat moet gebeuren. Ik maak verschillende soorten transcripties, zoals globale transcripties, woordelijke transcripties of letterlijke transcripties.

  • Een globale transcriptie: dit is een transcriptie die in één keer wordt uitgeschreven. Ik ben aan het transcriberen terwijl ik naar de audio luister, zonder terugspelen. Dit is dus een ongecorrigeerd document dat fouten bevat en waarin onverstaanbare passages worden weggelaten. Deze dienst is goedkoper, maar geeft je alleen een globaal idee van wat er gezegd is.
  • Een woordelijke transcriptie: als ik op deze manier aan het transcriberen ben, dan typ ik de opname helemaal uit. Ik probeer zo volledig mogelijk te zijn en luister de audio regelmatig terug. Bij deze wijze van transcriberen worden gestotter, problemen met de verbinding en irrelevante informatie weggelaten en fout taalgebruik wordt gecorrigeerd. Je krijgt een goed lopende tekst die trouw blijft aan de woordkeuze van de mensen die spreken.
  • Een letterlijke transcriptie: heb je een letterlijke transcriptie nodig, dan wordt de geluidsopname exact uitgewerkt. Onjuist taalgebruik wordt niet gecorrigeerd en als je dit wilt kunnen stopwoordjes, problemen met de lijn, herhalingen, etc. ook worden overgenomen. Ga ik op deze manier te werk, dan krijg jij een letterlijke weergave van wat er gezegd is.

 

Het maken van content analyses

Het maken van een content analyse of inhoudsanalyse gebeurt op een andere manier dan transcriberen. Als ik ga transcriberen, dan doe ik dat van een document met gesproken tekst, maar een inhoudsanalyse kan ook gemaakt worden van geschreven teksten. Denk bijvoorbeeld aan boeken en kranten, films, interviews en online content. Het doel van een content analyse is het creëren van een schematisch overzicht waarmee je patronen kunt aanwijzen uit de communicatie die is gebruikt.

Er zijn twee verschillende content analyses, namelijk kwalitatief en kwantitatief.

  • Een kwalitatieve content analyse: dit is een onderzoek dat gedaan wordt om niet-numerieke informatie te analyseren en voor het begrijpen van ervaringen, meningen en concepten.
  • Een kwantitatieve content analyse: dit is een onderzoek waarbij numerieke data verzameld en geanalyseerd wordt met als doel patronen te vinden, relaties aan te tonen, resultaten te presenteren en voorspellingen te doen.

 

Transcribe definition dictionaryIk ben de transcribent voor jou

Heb je een transcriptie of content analyse nodig? Of misschien wil je meer weten over de tarieven die ik hanteer? Bezoek dan mijn tarievenpagina of neem contact met me op via een van de verschillende opties. Ik probeer op werkdagen altijd binnen 4 uur te antwoorden.

Tarieven