Lijst met SEO-begrippen

SEO brainstorm infographic

Zoekmachine optimalisatie (SEO) is een specialistische methode en het is dan ook niet vreemd dat er een groot aantal SEO-begrippen bestaan die voor de leek onmogelijk te begrijpen zijn. Gaat u zich een beetje verdiepen in SEO, dan zullen deze begrippen u ongetwijfeld bekend gaan voorkomen. Voor iedereen die zich wegwijs wil maken in de wondere wereld van zoekmachine optimalisatie, heb ik hier een aantal belangrijke SEO-begrippen voor u op een rijtje gezet. Hiermee kunt u ook zelf aan de slag met uw website en uw pagina’s alvast succesvoller maken.

 

Vergeet niet ook mijn stappenplan te raadplegen, waarmee u zelf de content (SEO-begrippen C) van uw website optimaliseert voor de zoekmachines. Tot dan toe komen de definities van de onderstaande SEO-begrippen u vast goed van pas.

 

SEO-begrippen 0-9

URL redirect infographic

301-redirect

Een 301-redirect (doorverwijzing) gebruikt u als een oude pagina niet meer actueel is. De bezoekers die de links gebruiken die nog naar deze pagina verwijzen worden automatisch doorgestuurd naar een nieuwe actuele pagina. U stelt dit dus zelf in als uw pagina permanent verhuisd is, bijvoorbeeld.  De reden waarom dit onder SEO-begrippen valt is omdat dit invloed heeft op uw positie in de zoekmachine resultaten. Door een 301-redirect in te voeren levert u een oplossing voor een potentieel probleem aan. Zouden zoekmachines alleen een oude pagina zien zonder deze 301-redirect, dan is dat belemmerend voor hun klanten en heeft dat negatieve gevolgen voor uw positie in de SERP’s.

302-redirect

Een 302-redirect is een doorverwijzing die tijdelijk is en dus niet permanent, zoals bij een 301-redirect wel het geval is. Heeft u een pagina die even niet beschikbaar is, dan gebruikt u een 302-redirect om de bezoekers voor een bepaalde periode naar een alternatieve pagina te leiden. Dit is belangrijk, omdat zoekmachines hun klanten alleen goed-werkende pagina’s aan willen leveren. Lopen ze op een probleem, zoals een tijdelijk niet-beschikbare pagina, dan zullen ze andere soortgelijke pagina’s voorrang geven.

404 foutcode

De 404 foutcode is een code die wordt getoond als een pagina niet meer bestaat. Dit is voor bezoekers erg vervelend, want ze zijn er toch naartoe geleid door een link of de zoekmachine resultaten. Zoekmachines zien 404 foutcodes als bijzonder negatief; het is een doodlopende weg die haar gebruikers in de war brengt en ze het leven lastiger maakt. De 404 foutcode is één van de SEO-begrippen die u altijd tegenkomt als een urgente fout als u een audit van uw website laat uitvoeren. Komt deze code naar voren bij uw website, dan is het zaak daar zo snel mogelijk wat aan te doen.

 

SEO-begrippen A

Algoritme (van zoekmachines)

De algoritmen van de zoekmachines bepalen wat de rangschikking wordt als een bepaald zoekwoord wordt ingetypt. Uw pagina's worden gescand (zie ook de term crawlers onder SEO-begrippen C) en krijgen een score door middel van de algoritmen. Het zijn de regels die volgens de zoekmachine een perfecte website kunnen identificeren en dus ook de regels waaraan de zoekmachine optimalisatie methodes zijn gekoppeld. Door uw website aan te passen op de algoritmen van de zoekmachines manoeuvreert u zichzelf naar de top. De algoritmen worden door de zoekmachines selectief geheimgehouden. Veel bestaande- en effectieve SEO-methoden zijn gebaseerd op trial and error onderzoek en inschattingswerk van de specialisten. 

Alt-tekst

Door de alt-tekst van een afbeelding in te vullen vertelt u de zoekmachine wat er op de afbeelding staat. De crawlers zijn goed in staat om de teksten te lezen, maar met afbeeldingen kunnen ze niet veel. Door de alt-tekst in te vullen geeft u ze deze informatie. SEO alt-teksten bevatten de exacte en beknopte omschrijving van de afbeelding en daar kunt u uw zoekwoord ook in verwerken. Uw bezoekers zien deze tekst niet. Het doel ervan is dus voornamelijk SEO-gerelateerd en bedoeld om de crawlers te vertellen wat u op uw website afbeeldt. 

Anker (anchor) tekst

Een goede SEO-tekst bevat enkele interne- en externe links. De anker tekst is de tekst waar u deze link aan koppelt. Zoekmachines houden van goede links, omdat u daarmee de bezoeker van uw website meer informatie geeft en u dus uw website gebruikersvriendelijker maakt. Voor u is dit tegenstrijdig, want met externe links vertelt u uw bezoekers juist om uw website te verlaten. Het is dan ook verstandig om deze links in een nieuwe tab te laten openen, zodat uw eigen pagina's ook open blijven staan. Dat stelt u in met uw CMS (SEO-begrippen C).

Let op: een overschot aan links is ook niet goed en werkt voor de crawlers juist verwarrend. Het beste stelt u een goed georganiseerde linkstructuur op. U maakt goed scorende pagina’s prominenter door er meer naar te linken. 

 

SEO-begrippen B

Backlink

Een backlink is een link naar uw website, afkomstig van een andere website. Backlinks zijn erg belangrijk bij het bepalen van de SERP’s (zie ook SEO-begrippen S), omdat ze gezien worden als referenties en uw Page Rank bepalen. U kunt ze zien als stemmen tijdens een verkiezing of referenties op uw CV. Een backlink van een website met autoriteit en relevantie is bijzonder veel waard, terwijl een backlink van een kleine onbelangrijke website uw score juist naar beneden kan halen. Toxic backlinks van twijfelachtige en frauduleuze websites zijn desastreus voor uw eigen SEO-score.

Houd uw backlinks dus regelmatig bij, hier zijn voldoende (gratis) programma’s voor. Ziet u hier toxic backlinks tussen, dan is dat op verschillende manieren op te lossen. U kunt de eigenaar van de website vragen de backlink te verwijderen, maar u kunt deze ook zelf uitschakelen via Google Search Console.

In mijn portfolio vindt u een artikel met 5 tips om zelf backlinks te verzamelen en uw SEO-score te verbeteren.

Backlink earning

Backlink earning of earning backlinks omschrijft de situatie waarin u spontaan een link krijgt van iemand anders zonder dat u daar specifiek om heeft gevraagd. U heeft voor link-worthy content (zie SEO-begrippen L) gezorgd, u schrijft interessante en unieke blogartikelen en deze zet u op uw sociale mediakanalen. Deze teksten zijn van dusdanige kwaliteit dat andere website-eigenaren er graag naar refereren. U heeft de backlinks verdiend omdat u kwalitatieve content aanbiedt en daardoor autoriteit heeft opgebouwd. 

Backlink profiel

Een backlink profiel is een overzicht van alle websites die naar uw site linken. Er wordt gekeken naar de relevantie en autoriteit van de website die u de backlink verzorgt, naar de anchor tekst die wordt gebruikt, enzovoort. Zo bepaalt Google hoeveel autoriteit en hoe relevant uw website is in uw branche. Aan de hand daarvan wordt een score gegeven, zie ook de term Page Rank onder SEO-begrippen P. U kunt aan uw backlink profiel zien welke links kwaliteit hebben en welke toxic zijn en waar u uw linkbuilding kunt verbeteren. 

Betaalde zoekresultaten

De betaalde zoekresultaten worden in Google boven de organische zoekresultaten vermeld. Het zijn de bekende advertenties die u via Google Ads opzet en die u zelf ook regelmatig tegenkomt als u de zoekmachine gebruikt. Ze zijn altijd duidelijk te herkennen omdat aangegeven is dat het een advertentie betreft. 

Black Hat SEO

Onder Black Hat SEO verstaan we alle frauduleuze SEO-technieken die door Google worden afgestraft. Het zijn nare trucjes om hoger in de resultaten te komen, een soort valsspelen door de algoritmen te misleiden. Google houdt hier uiteraard niet van en zet geven deze pagina's een penalty als ze erachter komen. Dat betekent dat uw plek in de resultaten naar beneden gaat of u helemaal uit de resultaten wordt verwijderd. U komt Black Hat SEO vaak tegen bij linkbuilding (zie SEO-begrippen L). Misschien bent u wel eens benadert door iemand die u een groot aantal backlinks wil verkopen voor een zeer lage prijs. Dit levert tijdelijk grote successen op totdat de zoekmachine de pagina's crawlt en ze aanwijst als frauduleus.

Bounce Rate Infographic

Bounce Rate

De Bounce Rate van uw pagina is een statistiek die u krijgt van Google Analytics. Het wordt uitgedrukt met een percentage en hoe lager het percentage, hoe succesvoller uw pagina. Een Bounce Rate van 100% betekent dat alle bezoekers van die pagina daarna uw website verlaten. Een Bounce Rate van 0% betekent dat al uw bezoekers van deze pagina doorklikken naar een andere pagina op uw website. Het is de bedoeling om uw Bounce Rate laag te houden. U ziet aan het percentage hoe interessant en overtuigend uw pagina is. Google gebruikt uw Bounce Rate bij het vaststellen van uw positie in de SERPs. U gebruikt het om het succes van uw pagina’s te beoordelen en actie te ondernemen waar nodig.

 

 

SEO-begrippen C

Click Through Rate Infographic

Click Through Rate (CTR)

Net als de Bounce Rate is de Click Through Rate een statistiek die u krijgt van Google Analytics. Het wordt uitgedrukt in een percentage en dit keer is dit het percentage van zoekmachine gebruikers die uw resultaat hebben gezien en die daarop hebben geklikt. Het wordt uitgerekend door het aantal vertoningen te nemen en dat te delen door het aantal klikken. Is uw pagina 10 keer naar voren gekomen tijdens zoekopdrachten en is er 1 keer op geklikt, dan is uw CTR dus 10 procent. Aan de CTR kunt u onder andere zien hoe succesvol uw meta-informatie is. Het is ook een statistiek die gebruikt wordt voor advertenties. U leest er dan aan af welk percentage van alle internetgebruikers die uw advertentie gezien hebben hierop hebben geklikt.

CMS (Content Management Systeem)

Met een CMS wordt een website beheerd en bijgewerkt. Het is een programma dat u zelf koopt of waar u toegang toe krijgt als u een website laat maken door een webdesigner. Het geeft u de mogelijkheid om uw website bij te werken zonder dat u daar ingewikkelde programmeertaal voor moet leren. Gaat u aan SEO werken, dan zal u alle veranderingen via uw CMS doorvoeren. Ook het toevoegen van nieuwe pagina’s, het updaten van bestaande content en het invoeren van redirects gebeurt via uw CMS.

Crawlers

Crawlers zijn de digitale robots van de zoekmachines die websites één keer in de zoveel tijd bezoeken en hier een versie van opslaan. Deze opgeslagen versie wordt gebruikt bij het bepalen van de zoekmachine resultaten. Crawlers komen standaard en periodiek langs, maar u kunt de zoekmachines ook vragen om ze uw pagina’s te laten bezoeken. De meningen zijn verdeeld over of dat nut heeft en u sneller hogere resultaten oplevert. 

Content

Met de content van een website wordt de inhoud bedoeld en dit betreft dus alle teksten, video’s en afbeeldingen die worden getoond. SEO-tekstschrijvers zoals ik houden zich bezig met de tekstuele content van een website en weten deze zo aan te passen dat deze perfect aansluit op de algoritmen (zie SEO-begrippen A) van de zoekmachines. SEO-content is de verzamelnaam voor alle SEO-methoden die aan de inhoud van uw website worden uitgevoerd.

Conversie

Onder een conversie wordt een bezoeker verstaan die op uw website een belangrijke actie uitvoert. Het meest bekende voorbeeld van een conversie is iemand die een product aanschaft. Maar als u diensten adverteert, dan kan een conversie een bezoeker zijn die een contactformulier invult en als u een succesvol blog schrijft, dan is een conversie iemand die zich aanmeldt voor uw mailinglist. Conversie optimalisatie en conversie ratio (zie de SEO-begrippen hier beneden) zijn begrippen die hier sterk aan zijn gerelateerd. Hoe beter uw conversie ratio hoe overtuigender uw website is.

Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie zijn werkzaamheden aan uw website waarmee u of een specialist uw conversie ratio verbetert. U doet dit als u ziet dat er voldoende verkeer naar uw pagina’s wordt getrokken, maar deze daar niet doen wat u wilt dat ze doen. Misschien krijgt uw website maandelijks flink wat bezoekers, maar vraagt maar een heel klein percentage daarvan een offerte aan. Door aan conversie optimalisatie te werken maakt u dat percentage groter en profiteert u optimaler van de hoeveelheid bezoekers die u krijgt.

In mijn artikel over conversie optimalisatie leest u over hoe een goede tekstschrijver u hierbij kan assisteren.

Conversie ratio

Door het conversie ratio van uw website uit te rekenen ziet u hoe succesvol uit conversie optimalisatie inspanningen zijn geweest. Het is ook een goede indicator om te zien of u meer aandacht aan conversie optimalisatie moet besteden. Onder conversie ratio verstaan we het percentage van bezoekers dat een conversie is geworden. Hoe hoger dat percentage, hoe overtuigender en succesvoller uw pagina’s zijn.

 

SEO-begrippen D

Duplicate content

Duplicate content kan letterlijk worden vertaald als ‘dubbele inhoud’ en dat betekent dus dat uw website op verschillende plaatsen hetzelfde vertelt. Dit is slecht voor SEO, want het verwart de zoekmachines. Vaak worden pagina’s met duplicate content simpelweg genegeerd, omdat zoekmachines bij het bepalen van de resultaten niet weten welke pagina voorrang moet krijgen.

Duplicate content is op verschillende manieren op te lossen. Zoek uw duplicate content eerst op via een SEO-tool. Vervolgens kunt u het volgende doen:

U laat één van de pagina’s niet indexeren (zie SEO-begrippen I) door Google. Dit zet u gemakkelijk uit via uw CMS.

Via codering kunt u van alle pagina’s die dezelfde content bevatten ook één canonical pagina aanwijzen. U vertelt de zoekmachine dan dat deze pagina de originele pagina is en voorrang moet krijgen. 

Domein Autoriteit (Domain Authority)

Domein autoriteit is een score die voorspelt hoe goed uw website scoort in de SERP’s. Hoe beter uw domein autoriteit, hoe hoger uw score. Websites met een goede DA-score hebben vaak een groot aantal kwalitatieve backlinks en veel bezoekers. DA is een indicator voor u om het succes van uw website te meten. Deze score wordt niet door de zoekmachines gebruikt om de uiteindelijke rangschikking te maken.

 

SEO-begrippen E

Externe links

Externe links zijn links die u in uw teksten toevoegt en die linken naar een andere website. Met deze links helpt u de bezoeker aan meer informatie en vertelt u de zoekmachines dat uw informatie goed is onderbouwd. Het is altijd verstandig om per pagina één of twee externe links toe te voegen, ook al stuurt u uw waardevolle bezoekers dan naar een andere website. Uw gebruikers vinden het prettig om op die manier meer informatie te krijgen ergens over en de zoekmachines zien deze externe links (dit is een voorbeeld) als bronnen die uw teksten onderbouwen. Dat geeft ze meer autoriteit en relevantie en dus ook een hogere positie in de zoekmachine resultaten.

 

SEO-begrippen G

Google Ads

Google Ads is het programma van Google waarmee u advertentiecampagnes opzet om met uw product of dienst te adverteren op het enorme netwerk van de zoekmachine. Dit netwerk bestaat uit miljoenen websites en honderd duizenden apps. Deze term kan indirect onder SEO-begrippen geschaard worden, omdat een goede SEO-score het succes van uw Google Ads campagnes bevordert. Tegelijkertijd zorgen succesvolle Google Ads campagnes voor een toename aan bezoekers op uw website. Met verschillende SEO-technieken die u daar dan toepast maakt u hier klanten van.

Google Analytics

Google Analytics is een programma van Google dat u gebruikt bij het analyseren van het gedrag van uw bezoeker. Het staat boordevol waardevolle informatie over hoeveel bezoekers u krijgt, hoeveel tijd ze op uw pagina’s doorbrengen, hoeveel pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen, wanneer ze uw pagina’s bekeken, enzovoorts. Uit Google Analytics haalt u ook informatie over uw Bounce Rate, over hoeveel tijd bezoekers op uw pagina doorbrengen en over welke pagina’s voor verkeer zorgen en welke heel snel weer verlaten worden.

Google Mijn Bedrijf

Google Mijn Bedrijf is een programma van Google waar u uw bedrijf kunt registeren. Nadat u dat gedaan heeft, komt deze voor op de bekende Google Map en wordt deze dus getoond als iemand een lokale zoekopdracht in uw regio heeft ingetypt. Google laat een lijst met gegevens van bedrijven zien die in die regio voldoen aan wat de klant zoekt. Deze staan boven de zoekresultaten en hebben dus grote zichtbaarheid. Door uw gegevens goed in te vullen in Google Mijn Bedrijf komt u ook in deze lijst te staan. Dat levert vaak een flinke toename aan verkeer op.

Google Search Console

Google Search Console is een programma van Google dat website-eigenaren inzicht geeft in allerlei interessante gegevens over de manier waarop uw pagina’s gevonden worden. Het is een onmisbaar programma als u zelf aan SEO gaat werken. U ziet er wat de zoekwoorden zijn die gebruikers intypen, u ziet hoe vaak deze zoekwoorden gebruikt worden en u ziet wat uw eigen positie is in de zoekmachine resultaten. Het vertelt u wat uw Click Through Rate is, een belangrijke maatstaaf voor het succes van uw pagina’s. Combineer uw Google Search Console met Google Analytics en u heeft een belangrijke toolset voor het instellen en analyseren van uw SEO-werkzaamheden. U

Grey Hat SEO

Grey Hat SEO technieken zijn toegestane SEO-technieken die zich in het grijze gebied tussen White Hat SEO (zie SEO-begrippen W) en Black Hat SEO (zie SEO-begrippen B) bevinden. Google houdt ze dus ook nauw in de gaten, want ze zijn voor hen verdacht. In veel gevallen veranderen Grey Hat SEO technieken dan uiteindelijk ook in Black Hat technieken en krijgt u er een penalty voor. En met een penalty gaat uw plek in de resultaten flink naar beneden of uw pagina wordt volledig verwijderd. Het beste gebruikt u alleen maar White Hat SEO methodes voor uw pagina's en laat u de Grey- en Black Hat SEO methodes gewoon met rust.

 

SEO-begrippen H

Heading tags (H1 t/m H6)

Door middel van heading tags geeft u uw teksten een duidelijke structuur en dat is waar zoekmachines van houden. Het is een rangschikking die u aan uw koppen geeft waardoor de crawlers de opbouw van uw teksten kunnen inschatten. U vertelt de zoekmachine wat de titel van uw artikel is, wat de subkopjes zijn en wat de functie van die subkopjes is. De H1 tag is voor de titel en komt dus ook maar één keer op uw pagina voor. De H2 tag is voor tussenkopjes van de titel en de H3 tag voor tussenkopjes van de tussenkopjes (opsommingen bijvoorbeeld). Er zijn in totaal 6 heading tags, maar over het algemeen worden er niet meer dan 3 toegepast. Dat is voldoende voor een duidelijke en begrijpelijke structuur voor elke webtekst.

HTML-sitemap

Een HTML-sitemap is een schematisch overzicht van de pagina’s op uw website en hun relatie met elkaar. Het wordt vaak aan uw website toegevoegd en bevat links naar alle pagina’s waaruit deze bestaat. Het doel van een HTML-sitemap is om uw bezoekers te helpen sneller de informatie te vinden die ze nodig hebben. Ze kunnen dan direct op de link klikken in plaats van dat ze daarnaar moeten gaan zoeken. Een HTML-sitemap moet niet verward worden met een XML-Sitemap (zie SEO-begrippen X).

Hyperlink

Een hyperlink is een link naar uw eigen pagina of naar een pagina van een andere website. Ze worden toegevoegd aan teksten om de zoekmachines te vertellen dat deze gestructureerd zijn (interne links) of dat de informatie goed is onderbouwd (externe links). Daarnaast maakt u uw website uiteraard gebruikersvriendelijker door uw bezoekers te vertellen waar ze meer informatie kunnen vinden. Dat zien de zoekmachines als positief en een goede interne- en externe linkstructuur is dus ook bevorderlijk voor uw SEO-score. Een hyperlink is gekoppeld aan de anchor tekst (SEO-begrippen A).

 

SEO-begrippen I

Indexeren

Indexeren is een term voor wat de crawlers doen als ze uw website bezoeken. Als de crawlers van een zoekmachine bij u zijn langs geweest, dan hebben ze uw pagina’s geïndexeerd. Er is een kopie van uw gehele website opgeslagen die ze gebruiken voor het samenstellen van de zoekmachine resultaten. U helpt de crawlers uw website te indexeren door een sitemap te maken van uw pagina’s en deze door te geven via Google Search Console. Het is ook mogelijk om pagina’s bewust niet te laten indexeren en dat stelt u in via uw CMS

Interne links

Interne links zijn links op uw eigen pagina’s die verwijzen naar andere pagina’s van dezelfde website. Hiermee geeft u uw website structuur en de gebruiker de mogelijkheid om direct naar de informatie te navigeren die ze nodig hebben. Veel mensen bezoeken een website niet om lappen tekst te lezen, maar om direct een antwoord te vinden. Indien goed toegepast, zijn interne links daar bijzonder handig voor. Zoekmachines houden van deze structuur en gebruikersvriendelijkheid. Een voorbeeld van een bekende interne link is: neem contact op. Hier is het woord ‘contact’ de anchor en wordt u door hierop te klikken naar mijn contactpagina geleid.

 

SEO-begrippen L

Landingspagina

Met de landingspagina wordt de pagina bedoeld waar de bezoeker op terecht komt als ze op een bepaalde link klikken. Dit kan een link zijn die op uw website staat, een backlink (SEO-begrippen B) of een link in een advertentie. De landingspagina moet echt goed in orde zijn, omdat deze de bezoeker moet interesseren, overhalen op uw website te blijven en uiteindelijk een conversie moet opleveren. 

Linkbuilding

Linkbuilding is het werken aan het opbouwen van uw kwalitatieve backlinks (zie SEO-begrippen B). Backlinks zijn cruciaal voor SEO en een goede concurrerende positie in de zoekmachine resultaten. Dat kan op verscheidene manieren.

Schrijf link-worthy content (SEO-begrippen L) waar andere website-eigenaren in uw branche graag naar linken op hun eigen pagina’s.

Schrijf een gastenblog voor een blogger in uw vakgebied. U deelt uw kennis en krijgt er een backlink voor terug.

Gebruik één van de backlink tools en schrijf website eigenaren aan om te vragen om een backlink, bijvoorbeeld omdat u een betere pagina heeft of omdat de website uw bedrijfsnaam noemt. 

Link earning

Link earning is een methode waarmee u links krijgt die u verdient. Dat doet u door link-worthy content op uw website te plaatsen. Deze informatie is uniek, interessant en van dusdanige kwaliteit dat iemand anders ernaar wil linken. Dat levert u een link op. Link earning is dus een hele natuurlijke en eerlijke manier van het verzamelen van backlinks

Linkprofiel

Het linkprofiel van uw website geeft de opbouw van backlinks naar uw website weer. Er wordt dan gekeken naar de hoeveelheid links, maar ook naar de diversiteit van de links en de anchorteksten die worden gebruikt. Zo zien de zoekmachines dat u eerlijke backlinks hebt verzameld en dat u niet aan Black Hat SEO praktijken (zie SEO-begrippen B) hebt deelgenomen. Door uw linkprofiel te analyseren en verbeteren, gaat uw SEO-score omhoog. Het vertelt u ook direct op welke toxic backlinks u actie moet ondernemen. 

Link-worthy content

Link-worthy content is de inhoud van uw website die zo goed is dat andere website-eigenaren hier graag naar linken. Met link-worthy content verdient u backlinks enkel en alleen door unieke en kwalitatieve inhoud aan te leveren. Het is dus dé manier om aan link earning (zie SEO-begrippen boven) te werken.

Lokale SEO

Lokale SEO is een verzamelnaam voor alle SEO-werkzaamheden die gericht zijn op een bepaalde plaats of regio. Als u bijvoorbeeld een garage heeft in Delft, dan wilt u niet dat mensen die in Groningen naar een garage zoeken op uw website terecht komen. Lokale SEO richt zich dus voornamelijk op zoekopdrachten met een plaatsnaam erin. Een andere manier om aan lokale SEO te werken is door uw werkgebied aan te geven in Google Mijn Bedrijf en door uw teksten specifiek te richten op klanten uit een bepaalde regio, woonplaats of gemeente.

Lokale zoekopdracht

Een lokale zoekopdracht is een zoekopdracht waarin geografische informatie wordt gebruikt. U kunt dan denken aan ‘Waar is de dichtstbijzijnde garage?’ of ‘Wat is het beste Italiaanse restaurant in Groningen?’. Het kan dus een benoeming zijn van een stad, provincie, regio, land, enzovoorts, maar ook een geografische term, zoals dichtstbijzijnde, in de buurt of vlakbij. Als u een bedrijf heeft dat regionale diensten of producten levert, dan richt u zich het beste op lokale zoekopdrachten. U wilt niet dat de pagina van uw Italiaanse restaurant in Groningen naar voren komt als iemand op zoek is in Zwolle. Dat doet u door aan Lokale SEO te werken (zie SEO-begrippen L hier boven).

 

SEO-begrippen M

Metatitel

Via uw CMS (zie SEO-begrippen C) geeft u aan elke pagina van uw website een titel mee die in de zoekmachine resultaten wordt gezien. Het is de link waar een gebruiker op klikt en waarmee ze op uw landingspagina terecht komen. Op de onderstaande foto heb ik de metatitel van deze pagina omcirkeld. Dit is zoals die naar voren komt in de Google zoekmachine resultaten. De metatitel schrijft u zelf inclusief het zoekwoord van de desbetreffende pagina. Doet u dit niet, dan genereert de zoekmachine de metatitel zelf. De onderstaande afbeelding vertelt u wat de metatitel is van deze pagina.

 

Example meta title

 

Metadescriptie

Onder de metatitel komt de metadescriptie te staan en dit is de tekst waarin in het kort wordt beschreven waar uw pagina over gaat. Deze schrijft u het beste ook zelf om gebruikers aan te moedigen op uw link te klikken. Voor SEO doeleinden verwerkt u hier ook uw zoekwoord in. In de onderstaande foto is de metadescriptie omcirkeld.

 

Example meta description

 

Mobile First

Websites die responsive zijn (zie SEO-begrippen R), worden voor de PC ontworpen en aan de hand van dat ontwerp worden er versies ontwikkeld voor andere apparaten (mobiele telefoons, laptops, etc.). Een website die Mobile First is, wordt ontworpen voor mobiele apparaten en aan de hand van dat ontwerp wordt er dan een versie voor de PC gemaakt. Mobile First websites zullen waarschijnlijk voorrang krijgen van de zoekmachines, omdat nu al meer dan de helft van de zoekopdrachten via mobiele apparaten wordt uitgevoerd. Ze zijn dus beter voor hun klanten. Dit gaat vaak samen met lokale SEO (SEO-begrippen L), omdat lokale zoekopdrachten voornamelijk met mobiele telefoons worden uitgevoerd.

 

SEO-begrippen O

Organische zoekresultaten

De organische zoekresultaten zijn de standaard resultaten van zoekmachines die geen advertenties zijn en waar dus niet voor betaald is. Het doel van SEO werkzaamheden is om hoog in de organische zoekresultaten terecht te komen. Door dat te doen zorgt u voor een perfecte website. De advertenties boven de resultaten die u bijvoorbeeld via Google Ads hebt samengesteld, worden betaalde zoekresultaten (zie SEO-begrippen B) genoemd.

 

SEO-begrippen P

PageRank

Aan de PageRank (PR) van uw website kunt u zien hoe populair uw website wordt ingeschat door Google. Het is een algoritme dat alle websites een score geeft door te kijken naar het linkprofiel. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe belangrijk uw website is. Niet alleen is dan het aantal backlinks naar uw pagina’s belangrijk, maar ook de kwaliteit van die backlinks. Het is een goede maatstaaf als u hoog in de zoekmachine resultaten wilt eindigen en uw voortgang wilt meten. Google is de enige zoekmachine die gebruik maakt van dit systeem.

 

SEO-begrippen R

Responsive

Een website die responsive is heeft een versie voor de pc, voor tablets en mobiele telefoons. Dat betekent dat een responsive website net zo gemakkelijk te bekijken is op uw telefoon als op uw laptop. Aangezien meer dan 50 procent van alle zoekopdrachten via mobiele apparaten worden uitgevoerd is dit een belangrijk punt voor de zoekmachines. Is uw website niet responsive, dan heeft dat invloed op uw plaats in de zoekmachine resultaten. Eigenlijk worden alle websites tegenwoordig responsive opgeleverd en zijn er nog maar een paar oude websites die dit nog niet hebben. Zie ook Mobile First, SEO-begrippen M, een nieuwere trend op dit gebied.

 Rich Snippets (positie 0)

De Rich Snippets van Google geven u het antwoord op uw vraag voordat u één van de resultaten hebt aangeklikt. Het zijn kleine stukjes tekst die boven de zoekmachine resultaten worden geplaatst en die als doel hebben de gebruiker direct aan de juiste informatie te helpen. De gebruiker heeft het antwoord al gevonden voordat ze een resultaat hebben aangeklikt. Krijgt u uw teksten in de Rich Snippets, dan kan dit een grote toename aan bezoekers opleveren. Dit is dus zeker een punt om u op te richten als u aan SEO gaat werken. Deze positie wordt ook wel positie 0 genoemd, omdat deze resultaten boven de betaalde- en organische resultaten worden geplaatst.

 

SEO-begrippen S

SEO (zoekmachine optimalisatie)

SEO is een verzameling van methoden doe op websites worden losgelaten met als doel om hoger in de resultaten van de zoekmachines te komen. Ze zijn gebaseerd op de algoritmen die de zoekmachines gebruiken om hun rangschikking te maken. SEO staat voor Search Engine Optimisation, zoekmachine optimalisatie in het Nederlands. Het bestaat uit een aantal segmenten, zoals SEO-techniek (zie SEO-begrippen hier beneden), SEO-content, lokale SEO en linkbuilding (SEO-begrippen L). 

SERP

SERP is een afkorting voor Search Engine Results Page. Dit is de zoekresultaten pagina die wordt getoond nadat u een zoekwoord hebt ingetypt. Deze is dus bij elke zoekopdracht anders en is ook voor elke persoon anders. De SERP’s worden namelijk niet alleen samengesteld aan de hand van de relevantie aan het zoekwoord, maar ook aan de hand van uw zoekgeschiedenis en voorgaande interesses. SEO is een methode om hoger in de organische SERP’s te komen.

SEO-content

Alle SEO-werkzaamheden die aan de inhoud van uw website worden uitgevoerd vallen onder SEO-content. Dit zijn dus uw teksten, uw afbeeldingen, uw metadescripties en metatitels, uw interne- en externe links en al het andere wat u met uw Content Management Systeem (CMS, zie SEO-begrippen C) op uw pagina’s plaatst. Als SEO tekstschrijver houd ik me voornamelijk bezig met SEO-content.

SEO-techniek

Als u een specialist inschakelt om uw SEO-werkzaamheden voor u uit te voeren, dan beginnen ze meestal met SEO-techniek. Dit is een term voor alle werkzaamheden die aan de technische kant van uw website worden uitgevoerd en die u een hogere positie in de SERP’s moeten opleveren. Voorbeelden van werkzaamheden die hier onder vallen zijn de verbetering van de snelheid van uw website, het maken van een goede pagina-structuur, het invoeren van uw SSL-certificaat en het oplossen van uw 404-foutmeldingen (zie SEO-begrippen 0-9). SEO-techniek is belangrijk voor de zoekmachines, want hoe beter dit in orde is, hoe gebruikersvriendelijker uw website.

Sitemap

Een sitemap is een overzicht van de structuur van uw website. Alle pagina’s worden erop vernoemd en de manier waarop deze uw website opbouwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende sitemaps.

  • Een HTML-sitemap is voor de bezoekers van uw website en bestaat vooral uit links naar de verschillende pagina’s. Zo kunnen uw bezoekers de pagina die ze nodig hebben sneller vinden.
  • De XML-sitemap is bedoeld voor de zoekmachines. Deze kunnen daaraan zien welke pagina’s wel en niet moeten worden geïndexeerd

SSL (Secure Sockets Layer)

Met een SSL-certificaat waarborgt u de privacy van de bezoekers op uw website. Het zorgt ervoor dat informatie die door hen wordt ingegeven versleuteld wordt verzonden. Bezoekers vinden dit belangrijk, maar de zoekmachines ook en u wordt hierop afgerekend. U herkent SSL-websites doordat ze worden getoond met https:// en er staat ook een slotje voor. SSL heet tegenwoordig TLS, een nog veiligere encryptie, maar beide worden door elkaar gebruikt. Kijk naar de adresbalk van deze website en u ziet dit ook.

 

Example Secure Website

 

SEO-begrippen U

URL (Uniform Resource Locator)

Elke pagina op het internet heeft een eigen adres en dit adres wordt de URL genoemd. Dit is het adres waaraan uw bezoeker u de volgende keer weer terug kan vinden en daarom is het goed om deze duidelijk en simpel te houden. Dat is ook waar de zoekmachines naar kijken. Voor SEO is het goed om uw zoekwoorden in uw URL’s te verwerken. Een duidelijke URL is veel gemakkelijker te onthouden en terug te vinden. De onderstaande afbeelding laat zien wat de URL is van deze pagina.

 

Example URL

 

SEO-begrippen X

XML-sitemap

Een XML-sitemap moet niet verward worden met een HTML-sitemap (zie SEO-begrippen H). Een XML-sitemap maakt u voor Google. U vertelt de zoekmachine wat de opbouw is van uw pagina’s en welke daarvan u wel en niet wilt laten indexeren. Zonder deze sitemap kan het zijn dat de crawlers niet al uw pagina’s in kaart brengen. Ze proberen deze namelijk te vinden door uw interne linkstructuur te volgen. De pagina’s die niet gevonden zijn komen dan niet naar voren in de resultaten en dat betekent dat u verkeer misloopt. Het is altijd verstandig om uw XML-sitemap via Google Search Console door te geven en de crawlers een handje te helpen al uw pagina’s te vinden.

 

SEO-begrippen Z

Zoekmachine

Zoekmachines gebruikt u om uit alle websites die online staan de site te vinden die uw vraag het beste beantwoordt. In plaats van exacte URL's in te vullen stelt u uw vraag aan een database en proberen zij u zo goed mogelijk te helpen. Het is een soortgelijk systeem als de catalogus in de bibliotheek. Google is verreweg de meest toegepaste zoekmachine in de wereld momenteel. SEO-methoden richten zich dan ook voornamelijk op Google en de rangschikking die zij aan hun gebruikers presenteren 

Zoekwoorden (keywords)

Zoekwoorden, ook wel keywords of zoektermen genoemd, zijn de woorden die worden ingetypt door een internetgebruiker die naar iets op zoek is. Als u meer wilt weten over SEO, dan kan uw zoekwoord ‘SEO voor beginners’ zijn, of ‘SEO-begrippen’. Door SEO toe te passen koppelt u uw pagina’s aan relevante zoekwoorden zodat ze naar voren komen als deze worden ingetypt.

Zoekwoorden onderzoek

Een SEO-specialist of een SEO-content specialist kan voor u een zoekwoorden onderzoek uitvoeren. Dit is een onderzoek dat als doel heeft om de beste zoekwoorden te vinden voor uw pagina’s. Als u wilt dat uw pagina’s gemakkelijk gevonden kunnen worden, richt u deze op een specifiek zoekwoord. Dit woord verwerkt u dan op bepaalde plekken in uw teksten en met een bepaalde dichtheid. Een zoekwoorden onderzoek moet de beste zoekwoorden aanwijzen voor uw website. Deze worden veel ingetypt, maar nog weinig door uw concurrenten gebruikt. Er zijn voldoende (gratis) SEO-tools waarmee u zelf een zoekwoorden onderzoek uitvoert.

 

Deze begrippenlijst is niet compleet

De SEO-begrippen die hier zijn samengevat zijn slechts een kleine greep uit de SEO-terminologie. Ik zal deze lijst regelmatig bijwerken om hem zo compleet mogelijk te maken. Heeft u nog ideeën, laat het me dan weten, zodat ik deze ook kan toevoegen.